bieszczady-kwadratNajwyższe partie Bieszczadów stanowią niezwykle atrakcyjne pod względem turystycznym obszary, w szczególności dla wędrówek pieszych i konnych. Istniejąca na terenie Parku sieć pieszych szlaków turystycznych o długości przeszło 130 km stwarza znakomite warunki do bliskiego kontaktu z przyrodą w trakcie ich zwiedzania.

 

Środowisko przyrodnicze tych gór posiada wyjątkowe walory w postaci rozległych karpackich lasów regla dolnego, z mało naruszonym krajobrazem, poprzecinanym czystymi potokami i rzekami oraz malowniczymi bezludnymi dolinami z niewielkimi zasobami kulturowymi po dawnych wsiach.

Turystyka na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz całego Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery podporządkowana jest głównemu celowi jakim jest ochrona zasobów przyrodniczych i krajobrazowych. Wyznaczone i dobrze oznakowane piesze szlaki turystyczne, z całym systemem punktów informacyjno-kasowych, deszczochronami i punktami usługowymi dają możliwość przejścia i zwiedzenia najciekawszych partii Bieszczadów, bez naruszania przepisów obowiązujących w Bieszczadzkim Parku Narodowym.

Szczególnie zalecaną jest na terenie Parku turystyka edukacyjna. Są to głównie piesze wędrówki połączone z poznawaniem przyrody. Bieszczadzki Park Narodowy posiada odpowiednie do prowadzenia tego typu zajęć (dla grup turystycznych i młodzieży szkolnej) zaplecze - obiekty noclegowe o średnim turystycznym standardzie zlokalizowane w różnych częściach Parku. Zgłaszającym się grupom Bieszczadzki Park Narodowy proponuje kilkudniowe lub kilkugodzinne wycieczki, prelekcje, pogadanki, filmy edukacyjne, kilkudniowe warsztaty, prowadzone przez odpowiednią kadrę dydaktyczną i terenową.

Tekst: Wojomir Wojciechowski

Źródło: http://www.bdpn.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=59&Itemid=54

Więcej o turystyce w Bieszczadach można poczytać na stronach Bieszczadzkiego Parku Narodowego.