GalicjaVitis2015GoldKolejny sukces Winnicy Zamkowej. W międzynarodowym konkursie Galicja Vitis 2015 otrzymaliśmy złoty medal w kategorii win białych za wino Bianca 2014. W konkursie brało udział 416 win z 11 krajów Europy.

"To dla mnie duża satysfakcja, że Galicja Vitis tak szybko rośnie w siłę liczbą i jakością zgłaszanych win. Zauważyłem, że o naszym Konkursie mówi się i pisze co raz więcej za granicą. Moim celem od samego początku było to, by konkurs Galicja Vitis nawiązując do ciekawych tradycji galicyjskich, łączył i zaprzyjaźniał nas z sąsiednimi krajami. Winiarstwo polskie nie może się przecież prawidłowo rozwijać bez ścisłych kontaktów z naszymi sąsiadami z tej samej strefy klimatycznej" – mówi Roman Myśliwiec, pomysłodawca konkursu, prezes Stowarzyszenia Winiarzy Podkarpacia, założyciel Fundacji Na Rzecz Rozwoju i Promocji Winiarstwa Galicja Vitis. Żródło: www.galicjavitis.pl